Faq

 Kiedy mogę wykonać swoją pierwszą protezę?
Miarę na pierwszą protezę, tzw. protezę tymczasową, można pobrać gdy kikut jest w pełni wygojony – nie ma ran, strupów ani obrzęku. Dobrze, żeby kikut do tego czasu był uformowany w kształt stożka – uzyskujemy to bandażując kikut bandażem elastycznym.

 Jak długo ma służyć proteza tymczasowa?
Wniosek NFZ na protezę stałą należy się już pół roku po odebraniu protezy tymczasowej, my jednak radzimy chodzić na protezie tymczasowej tak długo, aż kikut nie przestanie chudnąć. Aby zapobiec zsuwaniu się coraz luźniejszego leja, radzimy dokładać kolejne warstwy pończoch kikutowych.

 Jak długo twa wykonanie protezy tymczasowej?
Proteza tymczasowa jest gotowa po miesiącu od pobrania miary. Na odbiór prosimy przywieźć pończochy kikutowe i dwa wygodne, sznurowane buty.

 Jakie instytucje mogą dofinansować protezę?
Każdemu amputowanemu należy się wniosek refundacyjny NFZ. Dodatkowo, każdy pacjent posiadający ważną Grupę Inwalidzką, może się starać o refundację ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Środkami tymi dysponują lokalne jednostki pomocy społecznej – w miastach Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w mniejszych miejscowościach Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Jaki lekarz może wypisać wniosek na protezę?
Specjalista Ortopeda, chirurg, lekarz rehabilitacji, posiadający umowę z NFZ.

 Jak długo ważny jest wniosek na protezę?
Wnioski są ważne bezterminowo od momentu podbicia w NFZ.

 Co ile lat należy mi się nowa proteza?
Co 3 lata.

 Czy NFZ refunduje naprawę protezy?
Tak. Zlecenie na naprawę protezy można pobrać w Punkcie Ewidencji NFZ w okresie od 1,5 do 3 lat od daty odbioru protezy.

 Jakie dokumenty potrzebne są by złożyć miarę na protezę?
Zlecenie od lekarza potwierdzone w Punkcie Ewidencyjnym NFZ, dowód osobisty.