Proteza całej kończyny dolnej

Proteza ostateczna modularna z koszem biodrowym – proteza wykonywana w przypadku wyłuszczenia w stawie biodrowym, lub wyjątkowo krótkiego kikuta. Składa się z kosza biodrowego połączonego stawem biodrowym z adapterem rurowym uda. Reszta protezy jest analogiczna do protezy modularnej uda.