Proteza przedramienia

1. Proteza kosmetyczna w obrębie przedramienia- proteza składająca się z lejka wykonanego z tworzywa oraz dłoni tzw. biernej, pokrytej rękawicą ciałopodobną
z silikonu bądź PCV. W dłoni biernej można w niewielkim stopniu regulować zgięcie palców. Giętkość palców jest zależna od twardości materiału z którego wykonana jest dłoń. Możliwe jest także zamontowanie dłoni z ruchomym kciukiem (na sprężynie), ale wówczas tracimy możliwość przykrycia dłoni rękawicą.

2. Proteza robocza z końcówką roboczą w obrębie przedramienia - proteza składająca się z lejka wykonanego z tworzywa, gdzie zamiast dłoni mamy możliwość zamontowania końcówki o odpowiednim kształcie i funkcji.

3. Proteza mechaniczna przedramienia – proteza składająca się z lejka wykonanego z tworzywa oraz dłoni mechanicznej czyli takiej, w której mamy możliwość wykonywania kontrolowanego ruchu szczypcowego, na zasadzie otwierania i zamykania chwytu. Ruchy te są możliwe dzięki odpowiedniemu skórzanemu zawieszeniu i wywoływane są poprzez poruszanie stawem barkowym.

4. Proteza bioniczna przedramienia – proteza składająca się z lejka wykonanego z tworzywa oraz dłoni bionicznej, czyli takiej w której ruchy są kontrolowane poprzez impulsy elektryczne z mięśni przedramienia. Dłoń taka posiada licze funkcje umożliwiające ruchy zbliżone do naturalnych ruchów funkcjonalnych ludzkiej dłoni.