Proteza ramienia

1. Proteza kosmetyczna w obrębie ramienia - proteza składająca się z lejka wykonanego z tworzywa, połączonego prostym stawem zawiasowym z wykonanym z tego samego materiału przedramieniem oraz dłoni tzw. biernej, pokrytej rękawicą ciałopodobną z silikonu bądź PCV. Proteza zawieszona jest przy pomocy specjalenj skórzanej pętli zakładanej na bark po przeciwnej stronie.

2. Proteza robocza z końcówką roboczą w obrębie ramienia - proteza składająca się z lejka wykonanego z tworzywa, połączonego prostym stawem zawiasowym z wykonanym z tego samego materiału przedramieniem, gdzie zamiast dłoni mamy możliwość zamontowania końcówki o odpowiednim kształcie i funkcji.

3. Proteza mechaniczna ramienia – proteza składająca się z lejka wykonanego z tworzywa połączonego stawem zawiasowym z wykonanym z tego samego materiału przedramieniem oraz dłoni mechanicznej czyli takiej, w której mamy możliwość wykonywania kontrolowanego ruchu szczypcowego, na zasadzie otwierania i zamykania chwytu. Ruchy te są możliwe dzięki odpowiedniemu skórzanemu zawieszeniu i wywoływane są poprzez poruszanie przeciwnym stawem barkowym.